From the left: Poster från 2011, Henrik Olesen, Malmö Konsthall,                                                         MTWTFSS12WEEKDAY (2102-2014), artist's pant on stretcher (back), Moa Alskog,                                                             Charlottensorg (2016), inkjet print on paper, wooden frame, Sara Ursina 

From the left: Poster från 2011, Henrik Olesen, Malmö Konsthall,                                                         MTWTFSS12WEEKDAY (2102-2014), artist's pant on stretcher (back), Moa Alskog,                                                             Charlottensorg (2016), inkjet print on paper, wooden frame, Sara Ursina 

Portrait of Alan Turing, poster Henrik Olesen, Malmö Konsthall, 2011

Portrait of Alan Turing, poster Henrik Olesen, Malmö Konsthall, 2011

MTWTFSS12WEEKDAY (2012-2014), artist's pants on stretcher, Moa Alskog

MTWTFSS12WEEKDAY (2012-2014), artist's pants on stretcher, Moa Alskog

Carlottensorg (2015), inkjet print, wooden frame, 42.5x53.5cm, Sara Ursina

Carlottensorg (2015), inkjet print, wooden frame, 42.5x53.5cm, Sara Ursina

On wall: 6.314, inkjet print, 170x112cm, Karl Isakson

On wall: 6.314, inkjet print, 170x112cm, Karl Isakson

Andelsbevis (tenant contract) (2017) Moa Alskog

Andelsbevis (tenant contract) (2017) Moa Alskog

Kaffe Ritual (Coffee Ritual) (2012/2017), video 7:47min, MacBook pro, table, Moa Alskog

Kaffe Ritual (Coffee Ritual) (2012/2017), video 7:47min, MacBook pro, table, Moa Alskog

Memento Mori espresso cup, Damien Hirst studio, 2013

Memento Mori espresso cup, Damien Hirst studio, 2013

Jag tänker på europium (en lila blomma i Baotou)  Telefonen (iPhone 4S) reste från Köpenhamn till Baotou i inre Mongoliet, Kina. Där filmade den en lila blomma och skickades tillbaka igen. Norr om staden ligger världens största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller (cerium, dysprosium, erbium, EUROPIUM, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium). Europium (Eu) används i telefonens skärm där den skapar färgerna röd och blå. När filmen spelas aktiveras europium oxiden inuti skärmen, den röda fosforn och den blåa fosforn blir till en lila blomma i Baotou.  I’m thinking of europium (a purple flower in Baotou)  The phone (iPhone 4S) traveled from Copenhagen to Baotou in inner Mongolia, China. It filmed a purple flower and was sent back again. North of the city lays the world’s largest deposit of rare earth metals (cerium, dysprosium, erbium, EUROPIUM, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium). Europium (Eu) is used in the phone’s screen to make the colors red and blue. When the video plays, the europium inside the screen gets activated, the red phosphor and the blue phosphor become a purple flower in Baotou. (the original work was stolen in Prague in 2015)

Jag tänker på europium (en lila blomma i Baotou)

Telefonen (iPhone 4S) reste från Köpenhamn till Baotou i inre Mongoliet, Kina. Där filmade den en lila blomma och skickades tillbaka igen. Norr om staden ligger världens största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller (cerium, dysprosium, erbium, EUROPIUM, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium). Europium (Eu) används i telefonens skärm där den skapar färgerna röd och blå. När filmen spelas aktiveras europium oxiden inuti skärmen, den röda fosforn och den blåa fosforn blir till en lila blomma i Baotou.

I’m thinking of europium (a purple flower in Baotou)

The phone (iPhone 4S) traveled from Copenhagen to Baotou in inner Mongolia, China. It filmed a purple flower and was sent back again. North of the city lays the world’s largest deposit of rare earth metals (cerium, dysprosium, erbium, EUROPIUM, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium). Europium (Eu) is used in the phone’s screen to make the colors red and blue. When the video plays, the europium inside the screen gets activated, the red phosphor and the blue phosphor become a purple flower in Baotou.

(the original work was stolen in Prague in 2015)

På radion talar de om ett hål i jorden (europium, europium, terbium)   (2015) Karl Isakson                                                En sprucken skärm, speglar, en modifierad iPhone 4S. Telefonens kamera tittar på skärmen genom ett antal speglar. Min skärm pulserar, kontrasten är hög, röd fosfor, blå fosfor och lite grönt. På radion säger en till en annan att riset inte växer.  On the radio they are talking about a hole in the earth (europium, europium, terbium)   (2015) Karl Isakson                    A cracked screen, mirrors, a modified iPhone 4S. The phone’s camera is facing the screen guided by a number of mirrors. My screen pulsates, the contrast is high, red phosphor, blue phosphor and a little green. On the radio one says to another that the rice doesn’t grow.

På radion talar de om ett hål i jorden (europium, europium, terbium) (2015) Karl Isakson                                               En sprucken skärm, speglar, en modifierad iPhone 4S. Telefonens kamera tittar på skärmen genom ett antal speglar. Min skärm pulserar, kontrasten är hög, röd fosfor, blå fosfor och lite grönt. På radion säger en till en annan att riset inte växer.

On the radio they are talking about a hole in the earth (europium, europium, terbium)  (2015) Karl Isakson                    A cracked screen, mirrors, a modified iPhone 4S. The phone’s camera is facing the screen guided by a number of mirrors. My screen pulsates, the contrast is high, red phosphor, blue phosphor and a little green. On the radio one says to another that the rice doesn’t grow.

Hvid[mə] Archive (Annarosa Krøyer Holm and Miriam Haile) - Library on critical whiteness study and decolonial perspectives Poster: Manifesto, Postkort A5 : [ˈviðmə]                                                                                                                                   On floor: Kvist Trasmatta (Kvist Rag Rug), (2016), Helen Alskog  

Hvid[mə] Archive (Annarosa Krøyer Holm and Miriam Haile) - Library on critical whiteness study and decolonial perspectives Poster: Manifesto, Postkort A5 : [ˈviðmə]                                                                                                                                   On floor: Kvist Trasmatta (Kvist Rag Rug), (2016), Helen Alskog  

Hvid[mə] Archive (detail)

Hvid[mə] Archive (detail)

Skäggig man som gråter/ Bearded man crying (2016/2017) Moa Alskog                                                                                plastercast, plinth on wheels

Skäggig man som gråter/ Bearded man crying (2016/2017) Moa Alskog                                                                                plastercast, plinth on wheels

Hannibal from the series 'Colleagues' (2015), Viktoria Wendel Skousen

Hannibal from the series 'Colleagues' (2015), Viktoria Wendel Skousen

_DSC0823-5x7 kopiera.jpg
Bedroom

Bedroom

Onbalanced (2009), inkjet print, 60x60cm, Ingrid Eggen                                                                                                   mirror, laudrybasket from Senegal, wool blanket

Onbalanced (2009), inkjet print, 60x60cm, Ingrid Eggen                                                                                                   mirror, laudrybasket from Senegal, wool blanket

MTWTFSS12WEEKDAY (2012-2014), artist's pants on stretcher (front), Moa Alskog 

MTWTFSS12WEEKDAY (2012-2014), artist's pants on stretcher (front), Moa Alskog 

CEO (Ingvar Kamprad (IKEA), Peter Brabeck Lemanthe (néstle), Karl-Johan Persson (H&M), Ian M. Cook (Colgate Palmolive), Tim Cook (Apple)) (2017) inkjet print, 15x18cm, Moa Alskog

CEO (Ingvar Kamprad (IKEA), Peter Brabeck Lemanthe (néstle), Karl-Johan Persson (H&M), Ian M. Cook (Colgate Palmolive), Tim Cook (Apple)) (2017) inkjet print, 15x18cm, Moa Alskog

Samlar Colgate (Collecting Colgate), 24 out of 70 of Colgate's toothpastes on the market in 2017, Moa Alskog   Dokumentation: Karl Isakson

Samlar Colgate (Collecting Colgate), 24 out of 70 of Colgate's toothpastes on the market in 2017, Moa Alskog

 

Dokumentation: Karl Isakson